Hvordan jobber vi

Det viktigste er å ha et åpent sinn i starten av prosessen. Man har ofte sett for seg en løsning som ikke nødvendigvis er den beste. Det fine med eiendom og regler i Norge er at begrensningene veldig ofte bidrar til de aller beste løsningene.