Sollerudveien 20 B

Åsliveien 9

Kjelsåsveien 21

Dalsveien 33

Husebyveien 14

Frysjaveien 46

Hønsveien 114-122

Dalsveien 31

Bjerkebakken 26

Åmodtveien 30