Gulleråsveien 13

Øvrevollveien 46

Ullernkammen 8

Nedre Ullern Terrasse 1

Sondrevegen 16