Gulleråsveien 13

Ullernkammen 8

Øvrevollveien 46

Nedre Ullern Terrasse 1