Kirkehaugsveien 9

Bjerkestrand 14

Sondrevegen 16

Sollerudveien 20 K og L

Jerpefaret 12

Tyribakken 37